Nabízíme celodenní program pro děti od 1 do 3 let zaměřený na rozvoj řeči a intelektuálních dovedností, pohybu a obratnosti, hudebního a estetického cítění.

Sestra
Milada
Sestra
Marina

Režim dne

7:30

Příchod dětí do Baby Studia, volná hra

9:30

Hygiena, dopolední svačína

10:00

Výchovný program

11:00

Pobyt venku

12:00

Hygiena, oběd

12:30

Polední klid

14:30

Hygiena, odpolední svačina

15:30

Výchovný program

16:15

Volná hra, vyzvedávání dětí

17:00

Zavíráme školku