Program pro děti je pevně stanoven. Starají se o ně speciálně vyškolené učitelky. V odpoledních hodinách pořádáme řadu zájmových aktivit.

Učitelka
Hanka

Česká třída

max 12 dětí, třída ve 2. patře

Učitel
Fréderic

Franzouzská třída

max 12 dětí, třída ve 3. patře

Učitelka
Katrina

Anglická třída

max 12 dětí, třída ve 4. patře

Režim dne

7:30

Příchod dětí do školy

9:00

Ranní program ve třídě

9:30

Dopolední svačina

10:00

Program dle plánu

11:00

Pobyt venku

12:00

Oběd

12:30

Vyzvedávání dětí

13:00

Odpočinek, čtení, poslouchání

14:30

Odpolední svačina

14:45

Vyzvedávání dětí

15:00

Odpolední aktivity dle rozpisu nebo družina

15:45

Vyzvedávání dětí

16:00

Odpolední aktivity dle rozpisu nebo družina

16:45

Vyzvedávání dětí

17:00

Zavíráme školku